Diagnoza psychologiczna dzieci

Czym jest diagnoza psychologiczna dziecka?

Dlaczego diagnoza psychologiczna dziecka jest ważna dla rozwoju?

 • To badanie umożliwiające poznanie dziecka: jego potencjału, schematu zachowań oraz z czego wynikają ewentualne trudności w nauce.
 • Zaczyna się od przeprowadzenia wywiadu z rodzicami. Następnie ustalony jest harmonogram spotkań z dzieckiem.
 • Diagnoza pozwala na wskazanie zdolności posiadanych przez dziecko, które mogą stać się ważnym elementem ukierunkowania dalszej drogi rozwoju.
 • Wyniki badań obrazują źródło problemów w nauce dzieci. Na tej podstawie możliwe jest dostosowanie trybu i formy nauczania oraz metod, jakie będzie najbardziej skuteczne dla młodego człowieka.

Oferta diagnostyczna

 • Diagnoza talentów

  Ma za zadanie, odszukać umiejętności dziecka oraz zdefiniować jego potencjał, poprzez obserwację jego zachowań podczas badania.

 • Diagnoza inteligencji

  Charakteryzuje rodzaj jednej z ośmiu typów inteligencji, którą posiada dziecko.

 • Diagnoza osobowości

  Pozwala na wytyczenie głównych cech osobowości dziecka, zdiagnozowanie przyczyn jego zachowań oraz sposobu funkcjonowania wśród rówieśników.


 • Diagnoza potencjału rozwojowego

  Ukazuje stopień szybkości rozwoju dziecka oraz jego potencjał rozwojowy.

Proces diagnozy psychologicznej

Rodzice obejmują się na zielonym tle. Mężczyzna nosi garnitur, kobieta spódnicę.

WYWIAD
Z RODZICAMI

Uśmiechnięta dziewczynka z białym kwiatkiem na koszulce.

WYWIAD
Z DZIECKIEM

Pióro oraz wypełniona ankieta na zielonym tle.

TESTY I ANKIETY
PSYCHOLOGICZNE

Złota lupa przed kartką papieru na czerwonym tle.

KOMPLEKSOWE WNIOSKI
I ZALECENIA

Kilka słów od naszego specjalisty psychologa:

Młodzi ludzie często odkładają w czasie wszelkie próby zdefiniowania tego co jest dla nich ważne, w którym kierunku chcą iść, kim zostać. W okresie dorastania często towarzyszy im strach przed oceną przez dorosłych oraz rówieśników. Niekiedy ciężko im pogodzić pasje i własne ambicje z potrzebą akceptacji.

Ja już przeszłam przez tą burzliwą drogę odkrywania siebie. Miałam również na tyle szczęścia, by moja pasja stała się pracą. Nie była to jednak droga bez przeszkód.

Właśnie dlatego nasza fundacja zajmuje się pokazywaniem młodym ludziom, jaki potencjał w sobie kryją. Dajemy im możliwość rozwijania swoich pasji oraz uczymy co robić, by dotrzeć do założonego celu. Naszym celem jest uświadomienie ludziom, że talent jest składową wyboru oraz determinacji, które sprawiają, że nieustannie się rozwijamy.

Agata Tadajewska
psycholog i prezes Fundacji Jakich Malo

Test na talent